Επικοινωνία

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Δρ. Νίκος Πασσάς Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών – ΕΚΠΑ
Πανεπιστημιούπολη ΤΚ 15784

Email: passas@di.uoa.gr

Tel: 210 727 5123