Παράδοση Υποπαραδοτέου 2.1α ΕΚΠΑ

Οι συνεργάτες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών παρέδωσαν επιτυχώς το πρώτο υποπαραδοτέο με τίτλο: Π2.1α: Σενάρια Αναφοράς για το πρωτότυπο της αρχιτεκτονικής διαμοιρασμού πόρων (Ενδιάμεση έκδοση Π2.1)